van điều khiển tuyến tính bằng điện

Van điều khiển tuyến tính bằng điện là loại van sử dụng nguồn điện để điều khiển van. Chúng ta cần phân phân loại điện áp nguồn nuôi và tín...

TCVN 3119 : 1993

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3119 : 1993 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ KÉO KHI UỐN Heavyweight concrete -Method for determination of flexural tensile strength...

TCVN 3107-1993

TCVN 7495 – 2005

TCVN 7495 – 2005 Xuất bản lần 1 BITUM – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ KIM LÚN Bitumen – Method for penetration

1 Các bình luận