Tài liệu

TCVN 3119 : 1993

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3119 : 1993 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ KÉO KHI UỐN Heavyweight concrete -Method for determination of flexural tensile strength Theo báo cáo kết quả [...]

Read more...
0983044639